Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-62

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2418 van de heer Vandenberghe d.d. 24 september 2002 (N.) :
Cel terrorismebestrijding. ­ Informatica-uitrusting.

Volgens een politievakbond hebben de veertig speurders van de cel terrorismebestrijding één internetcomputer op kantoor.

Ook andere diensten hebben te kampen met verouderde pc's, trage internetverbindingen, manke software, ...

Mensen die computermisdrijven bestrijden, moeten hun eigen laptop meebrengen om te kunnen werken.

Bureaucratische inertie zorgt ervoor dat om eenvoudige zaken aan te vragen, soms ettelijke formulieren dienen ingevuld te worden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Over hoeveel bruikbare computers beschikt de cel terrorismebestrijding ? Uit welk jaar dateren ze en hoeveel ervan zijn op het internet aangesloten ?

2. Acht de geachte minister het wenselijk maatregelen te nemen om de kwaliteit van de informatica op de cel terrorismebestrijding (en ook de vele andere diensten) te verbeteren ?

3. Acht de geachte minister het noodzakelijk de aanvraag van kleine zaken, zoals de aanschaf van een printer, eenvoudiger en gemakkelijker te maken ?