2-1428/1

2-1428/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 FEBRUARI 2003


Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen