2-1306/2

2-1306/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

29 JANUARI 2003


Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiëne bij het aanbrengen van tatoeages op personen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER RAMOUDT

Art. 3

In dit artikel, het woord « moet » vervangen door de woorden « evenals de ruimte waar de tatoeage gebeurt en ook de persoon die de tatoeages zet, moeten ».

Verantwoording

Artikel 3 handelt over de minimumvoorwaarden waaraan de door het bedrijf gehanteerde apparatuur moet voldoen. Indien inderdaad wil voorkomen worden dat besmettelijke aandoeningen worden overgedragen moet ook het lokaal waar de handeling gebeurt aan minimale hygiënische normen voldoen, evenals de persoon die de handelingen uitvoert.

Nr. 2 VAN DE HEER RAMOUDT

Art. 3

In dit artikel, de volgende zin toevoegen :

« Het is hem bovendien onder alle omstandigheden verboden tatoeages te zetten onder invloed van alcohol of drugs. »

Verantwoording

In de toelichting wordt gewag gemaakt van het gevaar dat het onder invloed zijn van alcohol en drugs inhoudt voor de klant. Dat geldt ook voor de tatoeëerder zelf. Het is immers niet ondenkbeeldig dat werken onder invloed van alcohol of drugs zijn werk in negatieve zin kan beïnvloeden en zelfs gevaarlijk maken voor de klant.

Nr. 3 VAN DE HEER RAMOUDT

Art. 3

In dit artikel, de volgende zin toevoegen :

« De tatoeëerder dient zowel mondeling als schriftelijk richtlijnen mee te geven voor een optimale nazorg van de gezette tattoo. »

Verantwoording

Artikel 3 regelt de omstandigheden waaronder de tatoeage efffectief wordt gezet. Een pas gezette tattoo vereist echter ook nazorg, niet alleen om kwalitatief resultaat te geven, maar ook om medische verwikkelingen zoals ontstekingen en dergelijke te voorkomen.

Nr. 4 VAN DE HEER RAMOUDT

Art. 4

Het eerste lid van dit artikel vervangen als volgt :

« Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt, worden enkel toegelaten in de artikel 2 bedoelde bedrijven indien ze vergezeld zijn van een meerderjarige. »

Verantwoording

In de toelichting wordt een tattooo omschreven als « een creatieve uiting, als een kunstbeleving ». Er wordt tevens gesteld dat het « taboe op tattoo gevallen is, vooral bij jongeren ... ». Zestienjarigen verbieden om aanwezig te zijn in bedrijven waar tattoos gezet worden is opnieuw een taboe scheppen, een verlokking creëren. Aan de andere kant is het wel zo dat het op 16-jarige leeftijd beslissen tot het zetten van een tatoeage verstrekkende gevolgen kan hebben voor de toekomst van de persoon in kwestie en zijn sociale interacties.

Nr. 5 VAN DE HEER RAMOUDT

Art. 4

Voor het eerste lid van dit artikel, een nieuw lid invoegen, luidende :

« Er mogen geen tattoos gezet worden bij klanten die onder invloed zijn van alcohol, drugs en medicatie waarvan vastgesteld is dat er interactie kan zijn met de voor tattoo gebruikte inkt. »

Verantwoording

Net zoals de tatoeëerder niet onder invloed van alcohol of drugs mag werken, kan het voor de klant ook gevaarlijk zijn als hijzelf onder invloed is. Bovendien lezen we in de toelichting, kunnen alcohol, drugs en bepaalde soorten medicatie het eindresultaat van de tattoo negatief beïnvloeden.

Didier RAMOUDT.