Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2195 van de heer Vandenberghe d.d. 24 juni 2002 (N.) :
Nachtelijk straatracen. Arrestaties. Vervolging.

Nachtelijk straatracen is een fenomeen dat meer en meer de kop opsteekt. Met dure wagens, vaak van het nieuwste type en opgefokt, doet men mee aan deze straatraces.

Men spreekt meestal af op afgelegen (parkeer)terreinen of industriezones. Een toelating tot het organiseren van dergelijke wedstrijden heeft men zeker niet.

Bovendien zou er op de races gewed worden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel van dergelijke activiteiten vonden de afgelopen twee jaar plaats in ons land ?

2. Hoeveel personen werden de laatste twee jaar opgepakt voor het bijwonen en/of organiseren van dergelijke activiteiten ?

3. Hoeveel van deze personen werden uiteindelijk gerechtelijk vervolgd ?

4. Acht hij het wenselijk maatregelen te nemen om dergelijke gevaarlijke praktijken tegen te gaan ?

Antwoord : 1. Volgens informatie verkregen vanwege de politiediensten, werden er in de afgelopen twee jaar zeven nachtelijke straatraces daadwerkelijk vastgesteld. Verder werden er vijf meldingen genoteerd van aan de gang zijnde straatraces, zonder dat het plaatsvinden van deze straatraces effectief kon vastgesteld worden.

2. Voor zover bekend werd niemand aangehouden gedurende deze periode van twee jaar, noch gerechtelijk, noch bestuurlijk. Wel werd in de mate van het mogelijke overgegaan tot de identificatie van de betrokkenen en werd in voorkomend geval proces-verbaal opgesteld.

3. Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie, de heer Verwilghen.

4. Het gaat hier om illegale praktijken. Het enige dat dan ook gedaan kan worden, is de politiediensten belasten met het opsporen van deze straatraces en de deelnemers daaraan aan te houden of te verbaliseren, zoals momenteel reeds gebeurt. Het fenomeen verplaatst zich snel, en omdat het om gemotoriseerde voertuigen gaat, zijn de daders meestal al verdwenen wanneer de politiediensten ter plaatse zijn. Maar de politiediensten zijn gemotiveerd om het probleem aan te pakken, het fenomeen te detecteren en in kaart te brengen en personen die betrapt worden aan te houden.