Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2403 van de heer Vandenberghe d.d. 18 september 2002 (N.) :
Politiehervorming. ≠ FinanciŽle tekorten van de politiezones.

Volgens de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten en haar Waalse tegenhanger, Union des villes et communes de Wallonie, hebben meer dan de helft van de politiezones in ons land een dossier ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politiezones vragen meer financiŽle middelen voor de opstart van de politiehervorming op lokaal niveau.

In de meeste dossiers worden de berekeningen van de toelaatbare meerkosten, die op federaal niveau in juli 2002 werden uitgevoerd, betwist en geeft men een overzicht van de redenen waarom men problemen heeft.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel bedraagt het deficit van de Vlaamse politiezones ?

2. Welke oplossingen stelt hij voor om het tekort van vele politiezones op te vangen ?

3. Kunnen de politiezones ook rekenen op materiŽle hulp van de federale overheid ? Waaruit zou deze dan bestaan ?

4. Welke datum stelt als deadline voorop om tot een oplossing te komen voor de financiŽle problemen van vele politiezones ? Wat is met andere woorden zijn timing ?