Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2239 van de heer Vandenberghe d.d. 19 juli 2002 (N.) :
Tyrejackings. Evolutie. Vervolging.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2240 aan de minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3223).

Antwoord : 1. De politiediensten hebben in hun bestanden nog geen modus operandi ten aanzien van het fenomeen tyrejacking opgenomen, ook al omdat het een nieuw fenomeen betreft. Er bestaan dus nog geen cijfers over.

2. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie, de heer Marc Verwilghen.

3. Omdat het fenomeen nog niet specifiek als dusdanig in de bestanden is opgenomen, is ook niet te achterhalen in hoeveel gevallen daarbij geweld gebruikt werd.