Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2225 van de heer Destexhe van 19 juli 2002 (Fr.) :
Ernstige aandoeningen. Erkenning door het RIZIV.

Het koninklijk besluit van 23 maart 1982 dat betrekking heeft op het vastleggen van de persoonlijke bijdrage van de begunstigden en de bijdrage van de gezondheidszorgverzekering in de honoraria voor bepaalde prestaties, erkent een reeks ernstige aandoeningen.

Personen die getroffen zijn door een dergelijke aandoening moeten om de 5 of 3 jaar en soms elk jaar door een arts laten vaststellen dat ze inderdaad aan die aandoening lijden om van de gezondheidszorg te kunnen genieten. Als het om een levenslange aandoening (personen met beperkte mobiliteit, weggenomen klieren, enz.) gaat, is dat een overbodige administratieve handeling.

Denkt u niet dat het interessant zou zijn om de lijst van ernstige aandoeningen te herzien en een lijst op te stellen van levenslang erkende ernstige aandoeningen ?