Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2285 van de heer Verreycken d.d. 5 augustus 2002 (N.) :
Politiezones. ≠ Operationeel personeel. ≠ KUL-norm. ≠ Minimaal en toegewezen effectief.

Aansluitend bij de vragen die ik u stelde tijdens de bespreking van de programmawet, zou ik graag een geactualiseerde lijst ontvangen van de politiezones in BelgiŽ met per zone, het minimaal effectief van het operationeel personeel, desbetreffende KUL-norm en het definitief toegewezen effectief vandaag.