Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2274 van de heer Vandenberghe d.d. 26 juli 2002 (N.) :
Privé-bewakingsfirma's die mee instaan voor de veiligheid van sommige gemeenten. ­ Ambtsgeheim. ­ Controle.

Steeds meer en meer gemeenten doen beroep op privé-bewakingsfirma's om de veiligheid op hun grondgebied te waarborgen. Een mooi voorbeeld daarvan is de strandbewaking in de kustgemeente Knokke. In deze badplaats patrouilleren privé-bewakingsagenten in het uitgaansgebied.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Zijn de privé-bewakingsagenten gebonden aan het ambtsgeheim wat betreft het doorgeven van informatie ? Indien dit niet het geval is, acht de geachte minister het wenselijk deze lacune in de wetgeving op te vangen ?

2. Wie controleert deze privé-bewakingsfirma's ? Hoeveel personen staan in voor de controle op de privé-bewakingsfirma's ? Acht de geachte minister het wenselijk dit kader uit te breiden ?

3. Hoeveel praktijkcontroles op privé-bewakingsfirma's gebeurden de afgelopen twee jaar ?