2-1388/5

2-1388/5

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

23 DECEMBER 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN