2-1388/4

2-1388/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

20 DECEMBER 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 4bis (nieuw)

Nr. 1 : van de heer Steverlynck.

Art. 4ter (nieuw)

Nr. 2 : van de heer Steverlynck.

Art. 4quater (nieuw)

Nr. 3 : van de heer Steverlynck.

Art. 6

Nr. 5 : van de heer Steverlynck.

Art. 7

Nr. 11 : van de heer Steverlynck.

Art. 8

Nrs. 12 en 13 : van de heer Steverlynck.

Art. 32

Nr. 17 : van de heer Steverlynck.