2-1402/1

2-1402/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

19 DECEMBER 2002


Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn
bedraagt 40 dagen


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 2-82/42.