2-1392/3

2-1392/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

19 DECEMBER 2002


Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER RAMOUDT


Zie stuk Senaat nr. 2-1393/3