2-247

2-247

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 NOVEMBRE 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, en vue d'interdire la vente d'alcopops dans les distributeurs automatiques de boissons (de Mme Sabine de Bethune et consorts, Doc. 2-1109) (Nouvel intitulé)

De heer Didier Ramoudt (VLD), rapporteur. - Ik wens een tekstwijziging aan te brengen in het verslag. In de vierde alinea van pagina 5 moet het woord "onwettelijke" worden vervangen door het woord "anticiperende". Het betreft een foutieve opmerking in de commissiebespreking die tot misverstanden zou kunnen leiden.

Vote nº 2

Présents : 66
Pour : 63
Contre : 0
Abstentions : 3

-La proposition de loi est adoptée.

-Elle sera transmise à la Chambre des représentants.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik heb gisteren tijdens de bespreking van dit wetsvoorstel opgemerkt dat ik vreesde voor bepaalde discriminaties. De markt van de alcoholpops is een sterke markt, die zich vooral tot de jongeren richt. Zeer recentelijk zijn er ook producten op de markt gekomen waarbij bier wordt gemengd met bepaalde fruitsmaken. Zij komen in concurrentie met de alcoholpops. Het huidige voorstel viseert enkel de alcoholpops die al langer op de markt zijn, en niet de bierproducten. Ik heb dat gisteren ook gezegd aan de indienster en de rapporteur. Vanmiddag kwam er trouwens een fax van de betrokken sector, die wijst op de verschillende behandeling van alcoholpops en bierproducten. Ik veronderstel dat deze vergetelheid in de Kamer zal worden opgemerkt en dat daaraan de nodige aandacht zal worden besteed. Daarom heb ik mij samen met twee VLD-collega's onthouden.