Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-58

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2206 van de heer Vandenberghe d.d. 1 juli 2002 (N.) :
Horeca. Brandveiligheid. Inspecties. Rondzendbrief.

Uit een inspectieronde van de brandweer van Mechelen in 150 van de 424 horecazaken blijkt dat negen van de tien Mechelse horecazaken niet in orde zijn met de brandveiligheid.

In 10 % van de gelegenheden zou de toestand zelfs erbarmelijk zijn.

Zo zouden vaak brandblusapparaten ontbreken en maken opgestapelde bierbakken een vluchtweg dikwijls onbruikbaar.

Het drama in Volendam begin 2001 en de Switelbrand in 1995 hebben nochtans aangetoond dat een goede brandveiligheid en uitstekende evacuatievoorzieningen absoluut noodzakelijk zijn om dergelijke drama's te vermijden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Werden ook in andere gemeenten inspectierondes gedaan door de brandweer ? Wat zijn hiervan de resultaten ?

2. Acht de geachte minister het niet aangewezen een omzendbrief naar de burgemeesters te zenden met de vraag om de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden in hun gemeente concreet opnieuw te onderzoeken en te optimaliseren ?