Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-58

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2195 van de heer Vandenberghe d.d. 24 juni 2002 (N.) :
Nachtelijk straatracen. Arrestaties. Vervolging.

Nachtelijk straatracen is een fenomeen dat meer en meer de kop opsteekt. Met dure wagens, vaak van het nieuwste type en opgefokt, doet men mee aan deze straatraces.

Men spreekt meestal af op afgelegen (parkeer) terreinen of industriezones. Een toelating tot het organiseren van dergelijke wedstrijden heeft men zeker niet.

Bovendien zou er op de races gewed worden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel van dergelijke activiteiten vonden de afgelopen twee jaar plaats in ons land ?

2. Hoeveel personen werden de laatste twee jaar opgepakt voor het bijwonen en/of organiseren van dergelijke activiteiten ?

3. Hoeveel van deze personen werden uiteindelijk gerechtelijk vervolgd ?

4. Acht de geachte minister het wenselijk maatregelen te nemen om dergelijke gevaarlijke praktijken tegen te gaan ?