Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-58

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 2202 van de heer Vandenberghe d.d. 1 juli 2002 (N.) :
Paspoortfraude. ­ Toestand in België. ­ Arrestaties.

Volgens « The New York Times » is België de wereldhoofdstad van fraude met identiteitspapieren. Sedert 1990 zouden om en bij de 19 050 blanco Belgische paspoorten gestolen zijn in gemeentehuizen, ambassades en consulaten. Deze gestolen paspoorten werden nadien verkocht op de zwarte markt. Ze komen zo onder meer in handen van mensenhandelaars en drugsdealers. Ook terroristen maken gebruik van deze gestolen paspoorten.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen:

1. Zijn de cijfers die « The New York Times » geeft correct ? Indien dit het geval is, is het mogelijk deze cijfers op te splitsen volgens het jaartal ? Indien deze cijfers onjuist zijn, welke zijn dan de correcte cijfers ?

2. In welke gemeenten werden het meeste blanco paspoorten gestolen ?

3. Hoeveel personen werden de afgelopen 10 jaar gearresteerd in het kader van paspoortfraude ?