2-242

2-242

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (van de heer Philippe Monfils c.s., Stuk 2-1336)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (van mevrouw Jeannine Leduc en de heer Paul Wille, Stuk 2-1352)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen (Stuk 2-1058) (Tweede behandeling)

Voorstel tot terugzending