Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-57

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 2188 van de heer Vandenberghe d.d. 24 juni 2002 (N.) :
Belgen in buitenlandse gevangenissen. ≠ Evolutie.

Onlangs werd een Belgische in Venezuela veroordeeld tot tien jaar cel wegens het smokkelen van cocaÔne. Het is geen alleenstaand feit. Zo zouden het afgelopen jaar ruim 700 Belgen in buitenlandse cellen beland zijn.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel Belgen belandden de afgelopen tien jaar in buitenlandse gevangenissen ?

2. In welke landen belandden deze personen achter de tralies ?

3. Voor welke misdrijven belandde men in deze gevangenissen ?

4. Is er een evolutie waar te nemen in de strafduur gedurende de afgelopen tien jaar ?

5. Hoeveel van deze personen hebben hun straf uiteindelijk in BelgiŽ uitgezeten?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierbij het antwoord te willen vinden op zijn vragen.

1. Volgens de enige cijfergegevens waarover mijn administratie beschikt, voor de tijdsspanne van 1996 tot heden, belandden er in totaal 2 507 Belgen in buitenlandse gevangenschap.

Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat de Belgische diplomatieke en consulaire overheden niet altijd op de hoogte worden gebracht van elke aanhouding (of vrijlating) van een Belgisch onderdaan, onder meer omdat de betrokkene dat zťlf uitdrukkelijk niet wenst.

2. Frankrijk en Spanje voeren de lijst aan van de landen met de meeste Belgische gedetineerden, in afnemende orde gevolgd door Groot-BrittanniŽ, de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, Duitsland, Marokko, het Groothertogdom Luxemburg, ItaliŽ, Oostenrijk, Zwitserland, Thailand, Noorwegen, Canada, Venezuela, Zweden, Portugal en BraziliŽ.

3. De ene helft van de vervolgingen betreffen, voornamelijk, diefstal en heling (onder andere van voertuigen), aftroggelarij en poging tot afpersing, moord en poging tot moord, allerhande vormen van vervalsing en gebruik van vervalste stukken, misdaden tegen de goede zeden (zoals onder meer verkrachting), geweld (dadigheden), illegaal verblijf, handel van verboden goederen andere dan verdovende middelen, verstoring van de openbare orde, onwettig wapenbezit en vervoer van wapens, valsmunterij, gevaar voor de staatsveiligheid, vernielingen allerhande, auto-ongevallen (onder meer bij het rijden onder invloed), doodsbedreigingen, fiscale fraude en ouderlijke ontvoeringen.

De andere helft van de Belgische gedetineerden in het buitenland werden vervolgd of veroordeeld voor misdrijven of wanbedrijven verbonden aan het gebruik, het bezit of de verhandeling van verdovende, hallucinogene of psychotrope producten.

4. Een globale studie naar een eventuele evolutie van de strafduur kon tot dusver nog niet worden ondernomen, omwille van de verscheidenheid van de inbreuken en van hun strafbaarstelling door de verschillende buitenlandse rechtsstelsels.

5. Sedert 1997, werden 43 personen overgebracht om in ons land de rest van hun straf te ondergaan.