2-1324/1

2-1324/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

21 OKTOBER 2002


Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS