Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1985 van de heer H. Vandenberghe d.d. 20 maart 2002 (N.) :
Homejackings. ­ Maatregelen.

Naast carjacking is homejacking een nieuw fenomeen dat de laatste tijd meer een meer opduikt.

Homejacking of het binnendringen van de woning met de bedoeling van het stelen van de wagen al niet onder bedreiging van de inwonenden, is vaak een meervoudig misdrijf. Naast het stelen van de wagen en inbraak in de woning kan er onder meer ook nog sprake zijn van bedreiging van de bewoners.

Het stijgend aantal homejackings zou te verklaren zijn door het goter risico dat gangsters lopen bij overvallen op banken, geldtransporten en postkantoren. Homejackings lijken met andere woorden een alternatief te zijn voor deze « klassieke » overvallen.

Bovendien kan deze misdaad, die vaak gepaard gaat met veel geweld, traumatische gevolgen hebben voor de bewoners.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel homejackings gebeurden de afgelopen vijf jaar in Vlaanderen en Walloniė ? Is het mogelijk deze cijfers uit te splitsen per provincie ?

2. Hoeveel van deze misdrijven kregen een oplossing ?

3. Hoeveel voertuigen werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars ?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om het aantal homejackings te doen dalen ?