Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1964 van de heer D. Ramoudt d.d. 14 maart 2002 (N.) :
Federale verkeerspolitie. ­ Snelheidcontroles.­ Vaststellingen vanop de pechstrook.

Uiteraard ben ik geen tegenstander van doorgedreven en frequente snelheidscontroles. Het is mij echter al een aantal keren opgevallen en het is mij ook door andere weggebruikers gemeld, dat op de autosnelwegen het controlerende voertuig van de federale verkeerspolitie zich op de pechstrook heeft geparkeerd om de controles uit te voeren.

De Wegcode is mijns inziens op dat punt duidelijk. De pechstrook is verboden voor alle verkeer en mag enkel aangewend worden in geval van technische pech of nood. Wanneer de snelheidscontroles inderdaad van op de pechstrook worden uitgevoerd kunnen de bestuurders zich terecht vragen stellen. Een overtreding vaststellen is één zaak, maar zelf een overtreding begaan om de vaststelling te kunnen doen is er een andere, om nog maar te zwijgen van de mogelijke gevaarlijke en onveilige situatie die daardoor kan ontstaan.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Is het hem bekend dat de federale verkeerspolitie snelheidscontroles uitvoert vanuit een op de pechstrook van een autosnelweg geparkeerd voertuig ?

2. Heeft de federale verkeerspolitie de toelating om dit te doen ? Zo ja, op grond waarvan en wat is daarvan de motivatie ?

3. Wat is de frequentie van dergelijke controles ?

4. Zo neen, welke maatregelen neemt hij om desgevallend aan dergelijke controles een einde te maken ?

5. Indien er door de opstelling van een controlevoertuig op de pechstrook, zelfs indien de federale politie rechtmatig van de pechstrook gebruik mag maken, een ongeval gebeurt, wie is dan verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan ?