2-1248/7

2-1248/7

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

18 JULI 2002


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag (1)


Art. 33

≠ Nr. 53 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 79

≠ Nr. 54 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 84

≠ Nr. 55 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 94

≠ Nr. 56 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 95

≠ Nr. 57 : van de dames de Bethune en Thijs.

Artt. 104 tot 112

≠ Nr. 73 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 104

≠ Nrs. 72 en 74 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 107

≠ Nr. 75 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 109

≠ Nr. 76 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 119

≠ Nr. 41 : van de heer Steverlynck.

Art. 122

≠ Nr. 42 : van de heer Steverlynck.

Art. 123

≠ Nr. 43 : van de heer Steverlynck.

Art. 124

≠ Nr. 44 : van de heer Steverlynck.

Art. 125

≠ Nr. 45 : van de heer Steverlynck.

Art. 126

≠ Nr. 46 : van de heer Steverlynck.

Art. 127

≠ Nr. 47 : van de heer Steverlynck.

Art. 128

≠ Nrs. 48 en 49 : van de heer Steverlynck.

Art. 136

≠ Nr. 50 : van de heer Steverlynck.

Art. 137

≠ Nrs. 28 en 29 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 137bis (nieuw)

≠ Nr. 30 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 139bis (nieuw)

≠ Nr. 39 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 139ter (nieuw)

≠ Nr. 40 : van mevrouw de Bethune c.s.

Art. 147bis (nieuw)

≠ Nr. 31 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 150

≠ Nr. 32 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 151

≠ Nrs. 33 tot 35 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 151bis (nieuw)

≠ Nr. 36 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 152

≠ Nrs. 2 en 3 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 154

≠ Nrs. 4 en 5 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 155

≠ Nr. 6 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 157

≠ Nr. 7 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 158

≠ Nr. 8 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 159

≠ Nr. 9 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 160

≠ Nrs. 10 tot 15 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 160bis (nieuw)

≠ Nr. 16 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 163

≠ Nr. 17 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 164

≠ Nrs. 18 tot 24 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 165

≠ Nrs. 25 en 26 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 166

≠ Nr. 51 : van de heer Steverlynck.

Art. 168

≠ Nrs. 77 en 78 : van de heer Steverlynck c.s.

Art. 169

≠ Nr. 79 : van de heer Steverlynck c.s.

Art. 171

≠ Nr. 80 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 171bis (nieuw)

≠ Nr. 81 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 172

≠ Nr. 82 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 173

≠ Nr. 83 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 174

≠ Nr. 84 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 175

≠ Nr. 85 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 177

≠ Nr. 86 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Artt. 177bis (nieuw) en 177ter (nieuw)

≠ Nrs. 87 en 88 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 178

≠ Nr. 89 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 179

≠ Nr. 27 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 180

≠ Nr. 90 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 180bis (nieuw)

≠ Nr. 91 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 180ter (nieuw)

≠ Nr. 92 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 181

≠ Nr. 93 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

≠ Nr. 94 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Artt. 181bis (nieuw) tot 181sexies (nieuw)

≠ Nrs. 95 tot 99 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 182

≠ Nrs. 58 en 59 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 185

≠ Nrs. 60 tot 62 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 190

≠ Nr. 63 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 191

≠ Nrs. 64 en 65 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 192

≠ Nrs. 66 en 67 : van de dames de Bethune en Thijs.

Art. 193

≠ Nr. 68 : van de dames de Bethune en Thijs.

Artt. 206bis (nieuw) tot 206quater-6 (nieuw)

≠ Nr. 37 : van de dames de Bethune en Thijs.

Artt. 206bis (nieuw) tot 206octies (nieuw)

≠ Nr. 69 : van mevrouw de Bethune c.s.

Art. 207

≠ Nrs. 38, 70, 71 : van de dames de Bethune en Thijs.


(1) De nrs. 100 tot 207 zijn onbestaande.