2-1232/3

2-1232/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

17 JULI 2002


Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN