2-227

2-227

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 JULI 2002 - AVONDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-1226)

Stemming 44

Aanwezig: 60
Voor: 46
Tegen: 0
Onthoudingen: 14

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De voorzitter. - Ik wil hulde brengen aan de heer Hordies, die een ander hoog ambt gaat bekleden en vandaag voor het laatst met ons vergadert.

Ik dank hem voor de hartelijke wijze waarop hij de afgelopen drie jaar met ons heeft samengewerkt.

M. Marc Hordies (ECOLO). - Je ne voudrais pas allonger cette séance, mais je tiens à vous remercier tous.

Je me félicite d'avoir pu participer à vos travaux que j'ai souvent trouvés excellents. J'espère vous revoir bientôt. Je veux également remercier les huissiers et tous les membres du personnel.

De voorzitter. - Ik dank het personeel, de pers en de fractievoorzitters. Ik wens u allen een uitstekende, rustgevende en verrijkende vakantie.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik wens het personeel, dat in zeer moeilijke omstandigheden heeft moeten werken, te bedanken. Ik wens hen en alle collega's een ontspannende vakantie toe. (Applaus)