2-226

2-226

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Berichten van verhindering