2-225

2-225

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 JULI 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1248) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Berichten van verhindering