2-222

2-222

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JULI 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Stuk 2-1233)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 2-1241) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen (Stuk 2-1242)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 2-1241) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen (Stuk 2-1242)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998 (Stuk 2-1235)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 (Stuk 2-1190)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering