2-1239/1

2-1239/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

10 JULI 2002


Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking


KANDIDATENLIJST (Alfabetisch)


1) In de hoedanigheid van hoogleraar in de geneeskunde :

a) Nederlandstalige kandidaten :

De heer Marc Cosyns, huisarts, staflid van de vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg van het Universitair Ziekenhuis Gent (opleiding voor huisartsen);

De heer Frans De Meuter, buitengewoon hoogleraar emeritus in de medische microbiologie aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB;

De heer Paul Devroey, deeltijds hoofddocent aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB;

De heer Hugo Lerut, docent aan de faculteit geneeskunde van de KUL;

De heer Guido Van Hoorde, docent geneeskunde;

De heer Alfons Van Orshoven, hoogleraar geneeskunde aan de KUL.

b) Franstalige kandidaten :

De heer Serge De Cooman, hoogleraar geneeskunde aan de UCL;

De heer Luc Roegiers, docent aan de Unité d'éthique biomédicale van de faculteit geneeskunde van de UCL;

Mevrouw Isabelle Salmon, hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de ULB;

Mevrouw Lise Thiry, hoogleraar geneeskunde.

2) In de hoedanigheid van geneesheer :

a) Nederlandstalige kandidaten :

De heer Paul Deschepper, longarts;

Mevrouw Maria Goossens, huisarts;

De heer Luc Kiebooms, endocrinoloog en consultant op de dienst verloskunde van het Ziekenhuis Oost-Limburg;

Mevrouw Chantal Kortmann, consultatiearts op de consultatiebureaus van Kind en Gezin in de Brusselse regio;

Mevrouw Elke Sleurs, gynaecologe.

b) Franstalige kandidaten :

Mevrouw Annie Champion, huisarts;

De heer Michel Dechamps, neuropediater aan het Centre de logopédie et de psychomotricité te Jamioulx, hoofdarts van het Centre de diagnostic et de traitement pour la prévention de la mort subite du nourrisson de la province de Namur;

Mevrouw Mireille Fontanieu, huisarts aan het Centre d'information et de consultation pour la femme, le couple, la famille te Luik;

Mevrouw Françoise Kruyen, gynaecologe-verloskundige;

Mevrouw Véronique Lheureux, arts werkzaam bij een centrum voor gezinsplanning;

Mevrouw Dominique Roynet, huisarts.

3) In de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten of advocaat :

a) Nederlandstalige kandidaten :

De heer Stefaan Callens, deeltijds hoofddocent gezondheidsrecht aan de KUL en advocaat;

De heer Herman Nys, gewoon hoogleraar in het medisch recht aan de faculteiten geneeskunde en rechtsgeleerdheid van de KUL;

De heer Bart Siffert, advocaat.

b) Franstalige kandidaten :

Mevrouw Jacqueline Dalcq-Depoorter, advocaat;

De heer Pierre Jaumotte, advocaat bij de balie van Luik en hoogleraar in de rechten;

De heer Roger Lallemand, advocaat;

Mevrouw Thérèse Locoge, directrice van de algemene diensten van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann en beheerder van het centrum voor gezinsplanning « La Famille heureuse »;

De heer Patrick Mandoux, docent aan de rechtsfaculteit van de ULB;

De heer Jules Messinne, gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de ULB, gasthoogleraar aan de Université de Paris XII Val-de-Marne, en ere-advocaat;

De heer Auguste Peeters, advocaat;

Mevrouw Geneviève Schamps, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de UCL;

Mevrouw Pascale Vielle, docente sociaal recht aan de UCL.

4) In de hoedanigheid van lid uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie :

a) Nederlandstalige kandidaten :

Mevrouw Trees Dehaene, algemeen coördinatrice van het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen;

Mevrouw Griet Demeestere, provinciaal coördinatrice van het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen West-Vlaanderen;

Mevrouw Karen François, wetenschappelijk medewerker aan de RUG, Vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen, en lid van de raad van bestuur van het Collectief Anticonceptie te Gent;

Mevrouw Arlette Geuens, administratief en juridisch adviseur bij het ziekenfonds De Voorzorg-Limburg;

Mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen, gewezen OCMW-voorzitster te Heusden-Zolder;

De heer Freddy Mortier, hoogleraar ethiek aan de RUG, directeur van het Centrum voor milieufilosofie en bio-ethiek;

Mevrouw Elly Van Assche, licentiaat klinische psychologie en pedagogische wetenschappen;

De heer René Vastmans, algemeen voorzitter van de Katholieke Vereniging Gehandicapten;

De heer Herman Wouters, orthopedagoog bij de Stichting Marguerite-Marie Delacroix te Tienen.

b) Franstalige kandidaten :

Mevrouw Fabienne Bloc, coördinatrice van het Centre laïque de planning familial d'Auderghem;

Mevrouw Claudine Mouvet, bediende bij het Centre Louise Michel, centre de planning familial et d'interruption volontaire de grossesse;

Mevrouw Claire Quevrin, psychologe bij het Centre laïque de planning familial « La Famille heureuse »;

Mevrouw Monique Rifflet, licentiaat Romaanse filologie.