2-1232/1

2-1232/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

10 JULI 2002


Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen

(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 2-82/39.