2-216

2-216

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 4 JUILLET 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «le manque croissant de vaccins contre la rubéole, la rougeole et les oreillons» (nº 2-827)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Enkele maanden geleden vernamen we dat er een nijpend tekort dreigde aan het hepatitis B-vaccin voor kinderen. Ook het belangrijke vaccin rubella-mazelen-bof zou nu bijna uit voorraad zijn, waardoor de gratis inentingen in het gedrang komen. Kinderen moeten deze inenting krijgen op 15 maanden en een herhalingsinenting op de leeftijd van 11 of 12 jaar. De ouders zelf laten betalen zou ook geen optie meer zijn. Het vaccin zou immers voor apothekers evenmin voldoende in voorraad zijn.

Is er sinds mijn vraag om uitleg van 28 februari 2002 een oplossing gevonden voor de gebrekkige voorraad van het vaccin tegen hepatitis B? Welke maatregelen overweegt de minister in verband met het tekort aan het vaccin rubella-mazelen-bof?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Wat het hepatitis B vaccin betreft, zal de toestand in september volledig genormaliseerd zijn. De andere inentingen vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen.

-L'incident est clos.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)