2-1174/5

2-1174/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

30 MEI 2002


Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE


De Senaat,

A. gelet op de situatie sui generis die het eiland Cyprus sedert 1974 verdeelt;

B. gelet op het rapport van de Raad van Europa van 7 mei 2002 (doc. 9460) over Het culturele patrimonium van Cyprus ;

C. bekommerd om de bedreiging die op het zeer rijke patrimonium van Famagusta weegt;

D. overwegende dat een initiatief ten voordele van het culturele patrimonium van Famagusta de belangen dient van alle bij het Cypriotische probleem betrokken partijen en zeker ook van de wereldgemeenschap;

E. overwegende dat een dergelijk initiatief een positieve invloed kan hebben op de lopende gesprekken tussen de Griekse en de Turkse gemeenschap van Cyprus;

vraagt de regering met naleving van de internationale regelen het probleem van het culturele erfgoed van Famagusta te agenderen op internationale fora en tegelijk ook alle initiatieven te steunen die kunnen bijdragen tot het behoud van het culturele patrimonium van Cyprus.