2-1135/4

2-1135/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

27 JUNI 2002


Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 5

Nrs. 16, 18, 20 en 21 : van de heer Vandenberghe.