Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1601 van de heer Hordies d.d. 17 oktober 2001 (Fr.) :
Regularisatiedossiers. Advies van de Staatsveiligheid.

In het kader van de procedure voor de regularisatie van mensen zonder papieren wordt voor de afzonderlijke dossiers het advies ingewonnen van de Staatsveiligheid.

Zou u mij kunnen zeggen hoeveel dossiers er tot nu toe al zijn behandeld en hoeveel er daarvan een negatief advies hebben gekregen ?