Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1575 van de heer Hordies d.d. 5 oktober 2001 (Fr.) :
Aanslagen in New York van 11 september 2001. ­ Controle van de politie- en inlichtingendiensten in het kader van de coördinatie ten gevolge van die gebeurtenissen.

Zoals u weet werden in ons land door het Parlement twee controlecomités aangesteld : het comité P en het comité I. Die comités moeten verslag uitbrengen aan het Parlement met het oog op het verzekeren van de democratische controle.

Verschillende maatregelen die ten gevolge van de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 werden genomen hebben te maken met de werking van politie- en inlichtingendiensten :

­ in uw departement werd een coördinatiecel voor alle inlichtingendiensten in het leven geroepen;

­ de Europese Ministerraad JAI van 20 september 2001 heeft beslist om de samenwerking binnen Europol en met de Verenigde Staten op te voeren.

Kan u mij met betrekking tot het eerste punt zeggen of het comité I ingelicht wordt over de werking en de procedure van de cel en hoe dat precies gebeurt ?

Kan u mij met betrekking tot het tweede punt zeggen welke procedure er is opgezet om de parlementaire controle van die samenwerking te verzekeren ?