2-125/5

2-125/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

22 NOVEMBER 2001


Wetsontwerp betreffende de overdracht van apotheken


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (*)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 2-125/4).

Brussel, 22 november 2001.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(*) Artikel 81 van de Grondwet.