2-1105/5

2-1105/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

16 MEI 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN