2-1105/4

2-1105/4

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

15 MEI 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

­ Nrs. 1 en 8 : van de heer Barbeaux.

­ Nrs. 10 tot 13 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 7

­ Nr. 9 : van de heer Barbeaux.

­ Nr. 16 : van mevrouw De Schamphelaere.