Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-50

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1833 van mevrouw Thijs d.d. 23 januari 2002 (N.) :
Autodiefstallen. ≠ Veroordelingen. ≠ Maatregelen.

Wereldwijd werden er in 2000 ongeveer drie miljoen voertuigen gestolen. Ten opzichte van 1999 betekende dit meer dan een verdubbeling. Ondanks de technische verbeteringen aan de wagens blijken dieven steeds vindingrijker te worden : zij zoeken de weg van de minste weerstand, met name de eigenaar die aan het stuur zit. Het fenomeen carjacking kende dan ook een exponentiŽle groei het afgelopen decennium. Maar ook hier boden de autoconstructeurs de nodige technische antwoorden op waardoor de autodieven, vaak opererend in goed georganiseerde bendes, de autosleutels kwamen stelen in het huis van de eigenaar. Homejacking was het nieuwe fenomeen waarmee de politiediensten en het gerecht hadden af te rekenen.

Volgens Interpol is het vooral verontrustend dat het aantal teruggevonden wagens sterk afneemt. Deze politiedienst is er dan ook van overtuigd dat er goed georganiseerde bendes aan het werk zijn en dat de meeste wagens weer opduiken als tweedehandswagens in het voormalige Oostblok en het Midden-Oosten.

Daarom de volgende vragen aan de geachte minister :

1. Hoeveel voertuigen werden er in BelgiŽ in de jaren 1999, 2000 en 2001 gestolen ?

2. Hoeveel voertuigen werden gestolen ingevolge car- en homejacking voor de voornoemde jaren ?

3. Graag had ik een opsplitsing gehad per provincie van het totaal aantal autodiefstallen en het aantal car- en homejackings voor de jaren 1999, 2000 en 2001.

4. Graag had ik ook een opsplitsing gehad per automerk.

5. Hoeveel voertuigen werden er de voornoemde jaren teruggevonden en uiteindelijk teruggegeven aan de eigenaar of de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar ?

6. Hoeveel veroordelingen voor car- en homejacking waren er opgesplitst per gerechtelijk arrondissement in 1999, 2000 en 2001 in BelgiŽ ?

7. Interpol beheert een database waarin alle gegevens van gestolen auto's worden verzameld. Tot op heden gebeurt het ter beschikking stellen van informatie door de nationale politiediensten nog te weinig. Hoe worden in BelgiŽ deze gegevens verzameld ? Worden deze gecentraliseerd ? Geven de Belgische politiediensten deze gegevens systematisch door aan Interpol ?

8. Welke informatiecampagnes heeft de overheid de afgelopen jaren gevoerd om de burger bewust te maken van deze problemen ?

9. Hoeveel politionele en gerechtelijjke acties werden in de afgelopen jaren specifiek voor het probleem van car- en homejacking ondernomen ?

10. In hoeverre bestaat er een samenwerking met de politiediensten en de gerechtelijke instanties van de landen in Oost-Europa en het Midden-Oosten waar de gestolen wagens volgens Interpol meestal opduiken ?