2-200

2-200

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 APRIL 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de ge´ntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Stuk 2-1050) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s., Stuk 2-1058)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over źde benoeming tot managementfuncties en staffuncties╗ (nr. 2-770)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over źde afschaffing van het Federaal Aankoopbureau╗ (nr. 2-771)

Berichten van verhindering