2-695/8

2-695/8

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

26 MAART 2002


Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro


AMENDEMENTEN


Nr. 131 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 7

In de laatste zin van het derde lid van § 2, de woorden « van twee derde » doen vervallen.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 132 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subsidiair amendement op amendement nr. 119 van mevrouw Nyssens)

Art. 10

In § 3 van dit artikel, in de Franse tekst, het woord « délibère » vervangen door het woord « décide ».

Verantwoording

Overeenstemming met de Nederlandse tekst.

Clothilde NYSSENS.