2-1105/1

2-1105/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

24 APRIL 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen

(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 2-82/29.