Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1601 van de heer Hordies d.d. 17 oktober 2001 (Fr.) :
Regularisatiedossiers. ≠ Advies van de Staatsveiligheid.

In het kader van de procedure voor de regularisatie van mensen zonder papieren wordt voor de afzonderlijke dossiers het advies ingewonnen van de Staatsveiligheid.

Zou u mij kunnen zeggen hoeveel dossiers er tot nu toe al zijn behandeld en hoeveel er daarvan een negatief advies hebben gekregen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

De Staatsveiligheid heeft 317 adviezen geformuleerd betreffende aanvragen tot regularisatie.

224 dossiers werden reeds behandeld door de Regularisatiecommissie, 4 werden er verworpen, 12 dossiers vormden het voorwerp van een nota aan de minister die een beslissing neemt in functie van alle elementen van het dossier (strafregister, SIS en verslagen van de federale politie, gezinssituatie en relaties in BelgiŽ).