Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1817 van de heer Vandenberghe d.d. 14 januari 2002 (N.) :
Carjackings. ­ Evolutie.

Volgens politiecijfers van de 19 Brusselse gemeenten blijkt dat het aantal carjackings in het eerste semester van vorig jaar met bijna 75 % gestegen is tegenover dezelfde periode van het jaar 2000. In het eerste semester van 2000 waren er 118 carjackings, in het eerste semester van 2001 steeg dit aantal tot 203. Dit komt neer op een stijging van meer dan 70 %.

Het stijgend aantal carjackings zou te verklaren zijn door het groter risico dat gangsters lopen bij overvallen op banken, geldtransporten en postkantoren. Carjackings lijken met andere woorden een alternatief voor deze « klassieke » overvallen.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel carjackings gebeurden de afgelopen vijf jaar in Vlaanderen en Walloniė ? Is het mogelijk deze cijfers uit te splitsen per provincie ?

2. Hoeveel van deze misdrijven kregen een oplossing ?

3. Hoeveel voertuigen werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars ?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om het aantal carjackings te doen dalen ?