Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-49

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1362 van mevrouw de Bethune d.d. 20 juni 2001 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen. Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

De regering benadrukt het principe van de mainstreaming , dit wil zeggen dat de genderdimensie in aanmerking moet komen in elk beleidsdomein.

Op basis van dit beginsel zal het Belgisch Europese voorzitterschap het thema gelijkheid niet enkel op de agenda brengen van de Raad sociale zaken, maar ook op de Raad algemene zaken en de Raad Ecofin. Dit werd door vice-eerste minister Onkelinx benadrukt in haar toelichting bij de nota Naar een sociaal rechtvaardig Europa ? Brochure voor het Europees voorzitterschap in de Senaat op 12 juni 2001.

Gezien het belang van het principe van de mainstreaming wil ik u vragen welke extra inspanning u in dit perspectief zal doen.

Welke gelijkekansenthema's voor mannen en vrouwen zal u op de Europese agenda zetten en met welk verhoopt resultaat ?