2-193

2-193

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 MARS 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Vincent Van Quickenborne au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sur «l'avenir de Belgacom» (nº 2-931)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Vorige week deden geruchten de ronde dat het Amerikaanse bedrijf SBC zijn participatie in Belgacom zou verkopen. De minister ontkende dat onmiddellijk, maar intussen lezen we deze week in Trends dat voor een dergelijke operatie de goedkeuring van de andere aandeelhouders niet nodig is. Sinds het afspringen van de onderhandelingen met KPN Nederland is het relatief stil geworden rond Belgacom. Blijkbaar gaan ook de onderhandelingen niet door met de andere bedrijven die werden genoemd, het Deutsche Telekom, Telecom Italia en ook Vivendi.

Op de persconferentie over de bedrijfsresultaten heeft CEO John Goossens bekendgemaakt dat hij gekozen heeft voor het plan Race, een plan om een strategische partner te vinden. Een ander element in het verhaal is de verklaring van John Goossens dat hij helemaal niet gelukkig is met het internetinitiatief Postbox van De Post, omdat Belgacom en De Post op het moment van de aankondiging van dat initiatief nog volop aan het onderhandelen waren over een gezamenlijk initiatief.

Ik heb dan ook drie vragen voor de minister. Klopt het bericht dat de belangrijke aandeelhouder SBC met een aangetekend schrijven zijn aandelen kan overdragen en dat bij afwijzing door de andere aandeelhouders een tegenvoorstel moet worden gelanceerd om de aangeboden aandelen te kopen? Is een verkoop door SBC nakend?

Hebben Belgacom en de minister nog plannen om in de lopende legislatuur het bedrijf in te schakelen in een breder partnerschap, fusie of andere operatie? De minister heeft daarover in het verleden veel verklaringen afgelegd, maar intussen blijft Belgacom moederziel alleen staan in het telecomlandschap.

Klopt het dat Belgacom zich verzet tegen de plannen van De Post rond Postbox en op welke manier zal het bedrijf reageren?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Ik neem aan dat de heer Van Quickenborne de aandelen van ADSB in Belgacom bedoelt en niet de aandelen van SBC, want SBC heeft geen aandelen in Belgacom.

Het klopt dat een aantal bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomsten remmend - om niet te zeggen zeer remmend - werken op het aanknopen van eenzijdige gesprekken en ervoor zorgen dat ADSB zonder de instemming van de Belgische staat geen gesprekken met een mogelijke partner kan voeren. Het is echter ook juist dat SBC kort nadat het Ameritech overnam en zo medeaandeelhouder werd van de porteur ADSB, heeft verklaard Europa niet echt als een core business te zien. Dat is geen geheim. In die context heb ik met de vertegenwoordiger van ADSB al geruime tijd afgesproken om in contact met ADSB een strategische operatie te blijven nastreven. Naar goede gewoonte kan ik echter geen commentaar geven op lopende gesprekken. Op een bepaald ogenblik zal SBC neem ik aan, uit niet-coredomeinen willen stappen, maar op het ogenblik is de houding van de aandeelhouders - de Belgische staat en ADSB - niet veranderd in vergelijking met zes maanden geleden. Meer kan ik over de aandeelhoudersovereenkomst niet zeggen. Het zou anders te gemakkelijk zijn voor de concurrenten.

Het is dus de bedoeling op korte of middellange termijn voor Belgacom een strategische partner te vinden. Het behoud en de uitbreiding van de economische activiteit zal daarbij vooropstaan. In die context is de inschakeling van Belgacom in een ruimer geheel de juiste optie en is het ook heel normaal dat ik geregeld contact heb met de vertegenwoordiger van ADSB, maar sommigen doen daarover graag heel mysterieus. Zo heeft het artikel in de Financial Times een grond van waarheid, maar anderzijds schuilt daarachter ook een poging van een aantal zakenbankiers in the city om proefballonnetjes op te laten in de hoop een contract in de wacht te slepen.

Ik heb overigens goed nieuws. Ik neem nogal eens het initiatief om de CEO's van de overheidsbedrijven samen te brengen. De heren Goossens en Thijs hebben mij gisteren kort na elkaar enthousiast bericht dat ze een uitstekend gesprek hebben gehad. In tegenstelling tot zijn voorgangers wenst de heer Thijs van De Post op een aantal vlakken met Belgacom samen te werken. De relaties zijn goed en ik verwacht geen tegenkanting die de activiteitendrang van de bedrijven zal inperken.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het doet mij en zonder twijfel de hele Senaat veel plezier dat de minister ons hier goed nieuws kan brengen. Versta ik de minister goed als hij zegt dat er een gemeenschappelijk internetinitiatief komt van Belgacom en De Post? Profiterend van het enthousiasme dat de minister vandaag uitstraalt, durf ik mij nog een bijkomende vraag permitteren. Creëert een vertrek van SBC onmiddellijk problemen voor Belgacom of is dat niet noodzakelijk het geval?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Een vertrek van SBC brengt geen verandering in het aandeelhoudersschap van de Belgische staat en heeft dus geen enkele invloed op het bedrijf, tenzij op de waardebepaling van de aandelen. En ook dat is niet zeker, aangezien uitgerekend een van de troeven die we altijd hebben beschermd erin bestaat dat we de controle op het bedrijf in handen hebben en we dat altijd kunnen overdragen in een strategische operatie.

In antwoord op de eerste vraag wil ik preciseren dat ik nooit heb gezegd dat het postboxinitiatief een gezamenlijk initiatief wordt. Ik heb vooral duidelijk willen maken dat de twee partijen duidelijk niet meer met getrokken messen tegenover elkaar staan. In de plaats van elkaar de duivel aan te doen, zoeken ze naar terreinen waar ze kunnen samenwerken om er allebei beter van te worden, wat in feite een normale en gezonde reactie is van managers, zowel van privé- als van overheidsbedrijven. Ik kan dat alleen maar toejuichen.