Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1776 van de heer Buysse d.d. 12 december 2001 (N.) :
Volgmigratie. ­ Gezinshereniging. ­ Gezinsvorming. ­ Evolutie van 1995 tot 2000.

Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel vreemdelingen de afgelopen jaren (van 1995 tot 2000) in het kader van de zogenaamde « volgmigratie » België zijn binnengekomen ?

Graag had ik afzonderlijke cijfers gekregen op basis van de gezinshereniging en op basis van gezinsvorming, en dit telkens per land van herkomst.