Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1720 van de heer Destexhe d.d. 7 december 2001 (Fr.) :
Sabena. Behouden van de licenties van de piloten. Maatregelen.

Kan u mij zeggen welke maatregelen de regering van plan is te nemen om het problemen van het behoud van de licenties van de piloten op te lossen ?