Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1669 van de heer Ramoudt d.d. 23 november 2001 (N.) :
Provinciale verkeerspolitie. ­ Motoren- en wagenpark. ­ Aanpassing. ­ Controle op de primaire en secundaire wegen.

De provinciale verkeerseenheden (PVE's) haalden op hun personeelsvergadering van 17 november 2001 uit naar het commando van de federale politie. Zij krijgen steeds minder geld voor hun werking en ook het wagenpark laat te wensen over. Bovendien wil de generale staf de PVE's omvormen tot gewone politiebrigades. Nu al moeten de PVE's veel tijd steken in begeleiding van escortes of geldtransporten. Enkelen werden zelfs al ingezet voor de bewaking van het Paleis in Laken. Allicht na de aanslagen van 11 september.

Op de vergadering met de minister werd een pleidooi gehouden voor de handhaving en de uitbouw van de verkeerspolitie. De toenemende verontwaardiging bij zware ongevallen is daarvoor het beste argument, menen de betrokken federale agenten.

Ik citeer even een inspecteur van de federale politie : « Onze zeven motorfietsen staan te roesten, want niemand rijdt ermee. Wij kunnen ons niet meer tonen, en bijgevolg is niemand nog bang van ons. Als ik nu met de Volvo van de eenheid op de snelweg tegen 140 per uur rij, dan halen andere wagens me in. De mensen zijn niet meer bang van een oranje streep, er is geen tucht meer op de weg. Het is dan ook niet te verwonderen dat er meer ongevallen gebeuren. »

Zoals u weet is de resolutie van de Senaat hierin duidelijk en treedt ze de federale agenten van de PVE's bij. In artikel 68 (stuk Senaat, nr. 2-448, punt 68) van het hoofdstuk « Verkeersveiligheid » is er duidelijk sprake van een verhoging van het aantal moto's om de aanwezigheid op primaire en secundaire wegen te voorzien. Het gaat hier om degelijk rollend materieel dat hun in staat moeten stellen een achtervolging positief af te werken. Op dit moment beschikt de verkeerspolitie over wagens die maximum 170 km per uur kunnen rijden : waar moet je als boef in België bang voor zijn ?

Daarom kreeg ik graag van de geachte minister antwoord op volgende vragen :

1. Is hij op de hoogte van de problemen binnen de eenheden van de provinciale verkeerspolitie ?

2. Heeft hij plannen voor een aanpassing van het moto- en wagenpark en op welke termijn ?

3. Hoeveel leden van de bereden federale politie worden effectief ingezet voor de verbetering van de controle op de primaire en secundaire wegen, gelet op de resolutie van de Senaat ?

4. Is hij op de hoogte van de plannen vanuit de staf om de PVE's om te vormen tot gewone politiebrigades ?