Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1691 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Begroting 2002. ≠ Rechten van het kind.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren. Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Bovendien heeft het Senaatsrapport van de werkgroep ę Kinderrechten Ľ het belang onderstreept van een gecoŲrdineerd kinderrechtenbeleid (stuk Senaat, nr. 2-725).

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Welke zijn de strategische doelstellingen inzake kinderrechten voor 2002 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2002, in globo en per post, ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

3. Wie is binnen uw diensten/kabinet bevoegd voor de opvolging van de kinderrechten (naam en functie) ?